Chào mừng năm học mới
móc treo

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC CUỘC KIỂM TRA NỘI BỘ THÁNG 9/2018

Chủ nhật - 16/12/2018 21:26
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
TRƯỜNG MN KIM LỘC
Đoàn kiểm tra theo
QĐ số 101/QĐMN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                             
    Kim Lộc, ngày       tháng 09  năm 2018
 
     
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
V/v kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động khác trong tháng 9/2018
 
 
 

           Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-MN về việc thành lập các tiểu ban KTNB trường học năm học 2018 -2019; kế hoạch kiểm tra của các tiểu ban kiểm tra đã được Trưởng Ban KTNB trường học năm học 2018 -2019 phê duyệt vào ngày 20/09/2018. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động khác trong nhà trường từ ngày 10 tháng 9  đến ngày 28 tháng 09 năm 2018
1.     Những công việc đoàn đã tiến hành.
          - Kiểm tra công tác đảm bảo các Điều kiện cho công tác ăn bán trú.
         - Cách sữ dụng đồ dùng trong nhà bếp.
         - Kiểm tra công tác xử lý vệ sinh, môi trường.
         - Kiểm tra chất lượng ăn bán trú, chế độ công tác VSATTP, trang phục nhà bếp
        - Kiểm tra cách lưu trữ công văn đi – đến
        - Kiểm tra công tác cân đo lần 1
        - Kiểm tra hố sơ bán trú
       -  Kiểm tra các điều kiện về đồ dùng đồ chơi phục vụ công tác dạy học.
        - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn
       - Kiểm tra hồ sơ, sổ soạn bài giáo viên
        Căn cứ vào biên bản kiểm tra và đánh giá từng nội dung, đoàn kiểm tra  báo cáo kết quả như sau:
2. Nhận xét
a. Về kiểm tra các hoạt động trong nhà trường.
* Ưu điểm
          - Đã thực hiện kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị. Có nhận xét, đánh giá và kết luận xếp loại sau mỗi đợt kiểm tra.
         - Kỷ cương nề nếp được chấn chỉnh có chuyển biến tốt.
         -Tập thể sư phạm nhà trường nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và mục đích của việc thanh kiểm tra nội bộ.
        - Môi trường phía trước đã có sự đầu tư, sân trường sạch sẻ, có vườn rau phục vụ công tác ăn bán trú cho trẻ.
         - Thực hiện kiểm tra đúng nội dung yêu cầu, khách quan, công khai và nghiêm túc.
         - Hồ sơ, chất lượng ăn bán trú luôn đảm bảo đủ về chất và số lượng. luôn chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
         - Công tác lưu trữ văn thư, các hồ sơ sổ sách thực hiện 1 cách khoa học, ghi chép kịp thời.
* Hạn chế
         - Thực đơn các món ăn chưa đa dạng, phong phú.
         - Chưa có nhiều giải pháp chỉ đạo sau kiểm tra.
         - Một số nội dung kiểm tra chưa thực hiện thường xuyên.
         - Bếp ăn còn nấu tạm bợ, chưa đảm bảo an toàn.
         - Môi trường phía sau còn thấp trũng chưa đảm bảo vệ sinh.
           b. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.
* Ưu điểm
         - Hầu hết các tổ đều có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau.
         - Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
         - Xây dựng và triển khai kế hoạch hàng tháng kịp thời, đảm bảo theo yêu cầu
        - Tổ chức thực hiện các chuyên đề được giao theo kế hoạch.
        - Thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn.
         - Hầu hết giáo viên đều có các loại hồ sơ đúng theo quy định và hướng dẫn của ngành của trường.
         - Soạn giáo án và giảng dạy đúng theo PPCT và hướng dẫn điều chỉnh bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng.
        - Cập nhật các nội dung, thông tin theo yêu cầu.
       * Hạn chế:
       - Một số giáo viên chưa thường xuyên cập nhật thông tin, chưa chủ động trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của cá nhân, của tổ, của trường. Làm việc mang tính đối phó, chưa khoa học. Hồ sơ bài soạn còn dài dòng, chưa phát huy hết tính sáng tạo của trẻ
3. Kiến nghị của hiệu trưởng.
Tăng cường các cuộc kiểm tra, sau kiểm tra cần có phúc tra lại để đánh giá sự thực hiện những hạn chế sau các cuộc đã kiểm tra.
Tăng cường chấn chỉnh tình trạng dạy chay, cần đầu tư đồ dùng, dụng cụ trong các hoạt động. chú trọng bài soạn có chất lượng. đổi mới nội dung hình thức trong các hoạt động.
 Tập trung ren các nề nếp thói quen cho trẻ, rèn các kỹ năng cơ bản cho trẻ.
Tập trung tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, khắc phục bếp nấu nhằm đảm bảo an toàn khi chế biến. Đổ đất phía sau quy hoạch lại vườn rau phía sau.
Tăng cường thay đổi thực đơn đa dạng, phong phú các món ăn.
Quản lý tốt các nhóm lớp nhằm đảm bảo an toàn ch trẻ về thể chất và tinh thần.
Nâng cao công tác tự học, tự rèn luyện của mỗi cá nhân.
 
 
Nơi nhận:
- Trưởng Ban KTNB;
- Trưởng tiểu ban KTNB;
- Các thành viên đoàn kiểm tra;
- Đối tượng được kiểm tra;
- Lưu: Hồ sơ KTNB
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi  họ tên)
 
 
 
Trần Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn