Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2018

Thứ sáu - 27/04/2018 20:21
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2018
UBND HUYỆN  CAN LỘC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRƯỜNG MN KIM LỘC                                Độc lập- Tự do –Hạnh phúc
       
   
 
 
 

Số:       /BC-TrMN                                  Kim  Lộc, ngày 19  tháng 04 năm 2018
 
BÁO CÁO  VIỆC THỰC HIỆN  KẾ HOẠCH THÁNG 04/2018
 
            Chào mừng kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền nam thống nhất đất nước. Trường đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
          - Làm tốt công tác chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp lên lớp, đặc biệt chất lượng trẻ 5 tuổi, soạn bài đầy đủ đúng chương trình, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, giờ giấc lên lớp. Chú trọng các hoạt động dạy học lấy trẻ  làm trung tâm.
          - Thực hiện tốt công tác kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ trẻ, dự giờ giáo viên, dự giờ góp ý các tiết dạy thể nghiệm. Trong tháng dự giờ đột xuất 6 giáo viên: xếp loại tốt 2. Khá 3, đạt yêu cầu: 1.
          + Kiểm tra 7 bộ hồ sơ: Xếp loại tốt: 2, loại khá 3, trung bình 2.
          + Kiểm tra hồ sơ bán trú. XL. Tốt
          - Trong tháng tổ chức 2 chuyên đề. 1 tiết nhà trẻ và  tiết mẫu giáo.
          - Chỉ đạo giáo viên  đánh giá khảo sát chất lượng trẻ 5 tuổi và có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng những cháu còn yếu nhất là khảo sát chất lượng trẻ 5 tuổi.
          + Tổng số trẻ 5 tuổi được khảo sát: 44 trẻ. Số trẻ đạt các chỉ số phát triển. 30/44 đạt tỷ lệ 90,9%. Số trẻ chưa đạt 4 cháu tỷ lệ 9,1%.
          - Chỉ đạo giáo viên hoàn thành các loại hồ sơ cô, hồ sơ trẻ và công tác thu thập các minh chứng kiểm định.
          - Hoàn thành chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường chọn 4 sáng kiến đạt bậc 4 dự xét cấp huyện.
          - Nhà trường làm tốt công tác đón đoàn kiểm tra của Sở về thanh tra nhà trường.
          - Trường đã chỉ đạo tổ chức ăn bán trú đảm bảo hợp VSATTP.
- Nhà trường phối hợp với công đoàn chỉ đạo đoàn viên công đoàn làm vườn trường trồng được nhiều các loại rau  phục vụ trẻ ăn bán trú đảm bảo ATTP.
          * Về cơ sở vật chất.
         - Chỉ đạo công đoàn làm lại các bồn hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong trường.
          - Tham mưu công đoàn xã làm 50m2 bồn hoa phía ngoài cổng.
                   * Về công tác khác
       - Phối hợp với tổ chuyên môn đánh giá xếp loại giáo viên đảm bảo chính xác, khách quan.
       -  Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội.
       - Toàn trường thực hiện nghiêm túc, đảm bảo ATGT, an ninh, an toàn trong trường học., không có ai vi phạm luật ATGT đường bộ, KHHGĐ.
                      * Hạn chế.
      - Tỷ lệ chuyên cần ở các nhóm lớp chưa đảm bảo do dịch đậu mùa.
      - Tổ chức thực hiện các hoạt động chưa được thường xuyên, chưa chú trọng chất lượng trẻ, nề nếp cháu chưa ngoan.
      - Bài soạn còn dài dòng, chưa phát huy lấy trẻ làm trung tâm.
      - Công tác tham mưu XDCSVC còn chậm.
Trên đây là kết quả việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ tháng 04/2018 của trường mầm non Kim lộc./.
                                                                                              
Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD-ĐT Can lộc;
- Lưu VP.
 
 
                                                                                                          Trần Thị Hương

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương - HT

Nguồn tin: Tin tức

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết