Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018

Thứ ba - 06/11/2018 16:29
KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018
    UBND HUYỆN CAN LỘC
   TRƯỜNG MN KIM LỘC
                            
Số ..../KH-MN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh  
   
            Kim lộc, ngày    tháng 11  năm  2018

                                                                             KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018
Chào mừng kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt nam (20/11), toàn trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Toàn trường phát động phong trào thi đua “hai tốt”, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
2. Thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn. Tập trung đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú trọng các hoạt động giao lưu giữa các khối lớp.
- Tham gia chuyên đề cụm chuyên môn liên trường.
3. Tăng cường các hoạt động chào mừng ngày 20/11 như: thao giảng, làm đồ dùng đồ chơi , giao lưu hội dượng.
4. Tăng cường công tác làm đồ dùng, đồ chơi. Chấm đồ dùng, đồ chơi. Mỗi giáo viên tham gia làm ít nhất 2 bộ đồ dùng đồ chơi có giá trị sữ dụng.
5. Tăng cường công tác tham mưu, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, huy động nhiều nguồn lực để xây dựng CSVC.
- Triển khai họp phụ huynh toàn trường.
6. Tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài trời, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, ... với chủ điểm ngày nhà giáo Việt Nam.
7. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo, kiểm tra chuyên đề, thực hiện tốt công khai giáo dục theo quy định.
8. Tăng cường công tác quản lý công chức, quy chế dân chủ. Thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, tài sản, thiết bị giáo dục. Đảm bảo lương, BHXH, chế độ chính sách cho CBGV, NV toàn trường. Thực hiện nghiêm túc các khoản thu từ đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh đảm bảo đúng quy trình quy định.
9.  Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhất là chú trọng xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn. Tăng cường xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong trường học.
10. Tăng cường công tác tuyên truyền,  phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo tốt ATGT, ANTT trường học, phòng chống lụt bão.
- Triển khai thông tư 21/2017/TT-BGDĐT về quy định ứng dụng CNTT trong hoạt động bồi dưỡng tập huấn qua mạng in ternet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.
- Triển khai công văn 422/PGD về công tác tuyên truyền tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2018.
11. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT; Thi đấu bóng chuyền CBGV chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại các lớp, tổ.
Lịch công tác cụ thể:
 
Ngày/tháng Nội dung
31/10 Họp Hiệu trưởng triển khai Kế hoạch tháng 11/2018
01-10/11 Tỉnh kiểm tra công nhận PCGD- XMC năm học 2018
02/11   Họp Chi bộ - họp hội đồng giáo viên
03/11 Họp phụ huynh toàn trường
01-19/11 Triển khai làm đồ dùng đồ chơi
01-14/11 Đội bóng tập luyện tham gia cấp cụm
12-14/11 Thao giảng, chấm hồ sơ
5-23/11 Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo viên
19/11 Chấm đồ dùng đồ chơi
20/11 Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11( Đấu bóng chuyền các khối, tổ chức giao lưu hội dượng, các trò chơi...)
30/11 Họp hiệu trưởng triển khai nhiệm vụ tháng 12/2018
 
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, các đồng chí nghiên cứu. Có ý kiến tham luận gửi về ban giám hiệu nhà trường trước cuộc họp.
Nơi nhận:
- Lưu VT
- Website: của trường
- Lưu: các tổ CM.                                                                                           
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Thị Hương
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương - HT

Nguồn tin: Tin tức

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn