Chào mừng năm học mới
móc treo

DANH SÁCH CÁN BỘ, GV,NV TOÀN TRƯỜNG

Thứ hai - 11/12/2017 21:05
Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên
  Trường Thứ tự
theo trường
Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức
 vụ
Đối
 tượng
Chuyên môn đào tạo Ngày tháng năm                              vào ngành   Nhiệm vụ (NT/MG) Phụ trách nhóm lớp Đang học 
TT Ngày
(ghi đủ 2 chữ số)
Tháng
(ghi đủ 2 chữ số) 
Năm
(ghi đủ 4 chữ số)
Trình độ Chuyên ngành Hệ đào tạo Đảng ĐH
  Ngày Tháng Năm       
  A B C 1a 1b 1c 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c          
1 Kim Lộc 1 Trần Thị Hương 25 05 1981 HT BC ĐHSP MN TC 01 09 2004 x PTC      
2 Kim Lộc 2 Trần Thị Mai 25 08 1963 HT BC ĐHSP MN TX 01 10 1981 x PT NT      
3 Kim Lộc 3 Duy Thị Tám 28 11 1979 HP BC ĐHSP MN TX 05 09 2002 x PT MG      
4 Kim Lộc 4 Trần Thị Thanh Hoài 09 09 1966 GV BC THSP MN TC 15 08 1982 x MG 3T    
5 Kim Lộc 5 Trần Thị Thanh Liễu 01 01 1965 GV BC THSP MN TC 02 09 1982 x MG 3T    
6 Kim Lộc 6 Thái Thị Hường 23 03 1970 GV BC CĐSP MN TC 02 04 1987 x NT 18-24    
7 Kim Lộc 7 Bùi Thị Thanh Xuân 28 04 1964 GV BC THSP MN TC 16 01 1990 0 NT 25-36    
8 Kim Lộc 8 Nguyễn Thị Thanh 12 08 1965 GV BC THSP MN TC 06 09 a x MG 5T    
9 Kim Lộc 9 Trần Thị Hồng Thuý 15 09 1972 GV BC ĐHSP MN TX 06 09 1996 x MG 5T    
10 Kim Lộc 10 Thái Thị Tú Anh 26 12 1975 GV BC CĐSP MN TC 01 10 2000 x MG 4T    
11 Kim Lộc 11 Trần Thị Tuyết Liên 19 05 1970 GV BC CĐSP MN TC 02 04 2002 0 NT 25-36    
12 Kim Lộc 12 Lê Thị Thập 15 06 1972 GV BC ĐHSP MN TX 04 09 2002 x MG 5T    
13 Kim Lộc 13 Nguyễn Thị Nhung 17 10 1985 GV BC ĐHSP MN TC 01 09 2006 x MG 5T    
14 Kim Lộc 14 Nguyễn Phương Thảo  13 01 1993 GV HĐLĐ THSP MN CQ 14 04 2015 0 MG 3T x  
15 Kim Lộc 15 Trần Thị Thuý 02 09 1989 GV HĐLĐ ĐHSP MN TX 01 11 2010 0 MG 4T    
16 Kim Lộc 16 Phan Thị Thu Hằng 13 10 1983 KT HĐLĐ TC Kế toán CQ 01 04 2010 x KT   x  
17 Kim Lộc 17 Trần Thị Anh Thơ 20 12 1987 YT HĐLĐ Đ.Dưỡng CQ 01 04 2010 x YT   x  
                    Kim Lộc, ngày 08 tháng 9 năm 2017
                                          HIỆU TRƯỞNG

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương

Nguồn tin: Tin tức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn