Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo
Tên / Số / ký hiệu : 103/TH-TMN
Về việc / trích yếu

Kết quả hội thi giáo viên giỏi trường năm học 2017-2018

Ngày ban hành 20/12/2017
Loại văn bản
Người ký duyệt Trần Thị Hương
Xem : 184 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN KIM LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
Số:    / TH – MN                                                   Kim  Lộc, ngày 26 tháng 12 năm 2017
 
 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM  THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2017 – 2018
TT Họ và tên giáo viên SKKN
( 20 điểm)
Điểm lý thuyết
( 10 điểm)
Điểm thực hành
( 10 điểm)
TS Điểm đạt được Kết quả
1 Lê Thị Thập 18 8,5 8,62 35,12 2
2 Nguyễn Thị Nhung 18,5 9 9,17 36,67 1
3 Trần Thị Hồng Thúy 17 8,5 9,45 34,95 2
4 Nguyễn Thị Thanh 16,5 6 8,45 30,95 kk
5 Nguyễn Thị P. Thảo 18,5 7 7,25 32,75 3
6 Trần Thị Thanh Liễu 17 8 9,12 34,12 2
7 Trần Thị Thanh Hoài 14 5,5 7 26,5 kk
8 Thái Thị Tú Anh 15 7 8 30,0 kk
9 Trần Thị Tuyết Liên 16,5 7 9 32,5 3
10 Thái Thị Hường 14,5 6,5 7 28,0 kk
             
               
 
 
                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           Trần Thị Hương