Chào mừng năm học mới
hình ảnh nỗi bật móc treo
móc treo

Tin nhà trường

Trường mầm non Kim Lộc tổ chức HN CBGV,NV năm học 2019 - 2020

Trường mầm non Kim Lộc tổ chức HN CBGV,NV năm học 2019 - 2020

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của ngành giáo dục nói chung và của mỗi đơn vị trường học nói riêng. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại việc thực hiện nhiệm

Xem tiếp...

Cô và bé

Tâm sự của giáo viên mầm non

Tâm sự của giáo viên mầm non

Bậc học mầm non chiếm một vị trị quan trọng trong hệ thống giáo dục. Nhưng giáo viên mầm non chưa thật sự được coi trọng, nhiều người vẫn nhìn giáo viên mầm non với cái nhìn dành cho “ô sin có bằng cấp”.

Xem tiếp...

GD Mầm non

Hai mức độ công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Hai mức độ công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Theo quy định, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia được công nhận mức độ 1 và mức độ 2.

Xem tiếp...

Liên hệ

Hai mức độ công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2018

Xem tiếp...